Våre forpliktelser

Dco Scandianvia AS har dedikert seg til å gjøre en positiv innvirkning på miljøet og samfunnet rundt oss, gjennom å fokusere på miljøvennlige og naturlige varemerker.

Det er viktig for oss at varemerkene vi jobber med også tar dette på alvor og som har det direkte innlemmet i sin visjon og virksomhet.

Vårt verdigrunnlag er:

Genuine.

Vi er genuint opptatt av naturlige produkter, skjønnhet og velvære. Vi er geniunt opptatt av merkevarene våre og at de holder kvalitet og standard som er forventet. Vi er geniuint opptatt av kunder og at våre kunder oppnår resultater med oss og våre varemerker. Vi ser også det genuine i våre merkevarer som fortjener sin plass i skjønnhetsindustrien.

Kunnskapsdeling

Vi ønsker å bidra til at kunder lærer og får den kunnskapen de trenger for å bruke eller selge våre varemerker. Det er et stort behov for læring innen naturlige produkter, og ikke minst hva som finnes i konvensjonelle produkter. Vi ønsker å gjøre naturlige produkter, av høy kvalitet, mer tilgjengelig og bygge kunnskap om hvor viktig det er å ta milljø og helse på alvor.

Velvære

Helse og velvære skjer på innsiden og utsiden, og helsen en del av det å føle seg bra, føle velvære. En ting er hva vi spiser, at vi trener og er aktive, men det vi smører på kroppen, og omgir oss med, påvirker også helsen vår, og vår velvære. Naturlige produkter gjør noe med oss, de påvirker oss mer enn kunstige produkter, og de kan i stor grad gi både velvære og velbehag – og gi en bedre hudhelse også, enn konvensjonelle produkter.

 

Vi forstår at skjønnhetsindustrien har en direkte innvirkning på planeten og miljøet vi alle lever i. Det er viktig at vi alle bidrar og vi jobber etter følgende bærekraftsmål:

  1. Vi tilbyr merkevarer med naturlige aktive ingredienser
  2. Stort utvalg og fokus på naturlige varemerker
  3. Varemerker som har en uttalt miljø- og bærekraftig profil. 
  4. Varemerker som har en klar visjon, gjennomsiktlig og åpen organisasjon, er opptatt av ingredienser og ytelse.
  5. Vi ønsker å tilby noe som ikke alle andre har
  6. Varemerker med innovativ technologi/bioteknologi og fokus på effekt og følelse.
  7. Ingen produkter er testet på dyr (selvsagt)
  8. Vi gjenbruker så langt vi kan, esker vi mottar fra leverandører i stedet for å bruke nye esker, fyllmasse av bla. maisstivelse og resirkulert papir. Vi bruker også bioplast og resirkulert plast.
  9. Vi har også fokus på alt fra hav sikre (ocean safe) og plastikk frie produkter, CO2- vennlige og bærekraftige produkter. 
  10. Vi støtter årlig flere miljø- og dyrevernsinstitusjoner.

Våre merkevarer har alle implementert energieffektiv produksjon og investerer i fornybar energi for å minimere utslipp og har mål om å bidra til en renere verden med effektive, naturlige produkter.

Bærekraftsmål DCO Scandinavia
Etiske retningslinjer

Etiske retningslinjer og grunnlaget for vår forretningsdrift

De etiske retningslinjene utgjør grunnlaget for hvordan vi driver forretning og formidler både internt og eksternt hva som kan forventes av oss. Disse retningslinjene beskriver våre grunnleggende forpliktelser og krav til hvordan vi skal opptre. De gir veiledning når vi står overfor etiske dilemmaer og hjelper oss med å ta gode avgjørelser.

DCO Scandinavia AS anerkjenner viktigheten av å ha klare etiske retningslinjer for sine medarbeidere og ha en troverdig opptreden overfor kunder, arbeidsgivere, leverandører, eiere og andre samarbeidspartere

Kjerneprinsipper i våre etiske retningslinjer

Kundefokusert rådgivning: Vi skal alltid gi råd som er best for kunden. Dette innebærer at vi handler i kundens beste interesse, og gir objektive og velbegrunnede anbefalinger. basert på deres behov og situasjon.

Overholdelse av lover og regler: Vi forplikter oss til å følge alle gjeldende lover og regler til enhver tid. Dette sikrer at vi opererer innenfor juridiske rammer og opprettholder en høy standard for etisk oppførsel.

Respektfull behandling av mennesker:

Ledelse og medarbeidere og konsulenter skal alltid behandle andre med respekt, både i formelle og uformelle sammenhenger. Dette gjelder kolleger, kunder, leverandører og alle vi møter i vår profesjonelle virksomhet.

 

Konklusjon

DCO Scandinavia AS legger stor vekt på å ha klare og tydelige etiske retningslinjer for å sikre troverdighet og tillit i alle våre relasjoner. Disse retningslinjene hjelper oss å opprettholde høye etiske standarder, både internt blant våre medarbeidere og eksternt overfor våre kunder og samarbeidspartnere. Ved å følge disse prinsippene, kan vi sikre at vår forretningspraksis alltid er etisk forsvarlig og i samsvar med våre verdier.

SPRÅK
Skroll til toppen